VIQ Kompetenscenter

Löpande investeringar i utbildning och personlig utveckling ligger till grund för organisationens stora fokus på kunskap. Modellen bygger på att utbildning och kunskap tillförs inom de lokala affärsområdena, och att certifiering sker via det centrala organet VIQ Kompetenscenter. Här säkerställs att individen fått en gedigen utbildning som borgar för goda resultat där varje enskilt uppdrag och affärsområde har en unik och dagsaktuell certifiering. Utöver produktkunskap och branschkunskap sker även prövningar i VIQ-historik och våra värderingar.

För personal som aspirerar på någon utav våra olika ledarroller tillämpas ett antal tester för att säkerställa att våra medarbetare alltid har ledare av mycket hög kvalité. Varje person som ansöker om ett större ansvar inom organisationen testas inom flera områden. Personlighetstest och värderingstest kompletteras av flertalet mycket omfattande uppgifter som aspiranten presenterar och redovisar.