Vår historia

En ledningsgrupp med en gedigen samlad erfarenhet inom försäljning, kundservice och kundbearbetning utgjorde år 2011 startskottet för en sedan dess mycket framgångsrik organisation. Från att ha visat exceptionell framgång inom området eventförsäljning har utvecklingen i planerad takt följt den strategi och manual som framarbetades under hösten 2011. Lanseringen av verksamheten skedde den 1 januari 2012, och sedan dess har vi i tur och ordning byggt spetskompetens inom flera olika områden, samtidigt som vi expanderat i omfattning och räckvidd. Ett intensivt arbete och en tydlig plan har gjort att vi sett en framgångsrik utveckling inom Action Marketing > Telemarketing > Butikskoncept > Företagsförsäljning > Mötesbokning > Door Sales > Låneförmedling.

Kombinationen av att ständigt söka nyckeln till den perfekta organisationen och att hela tiden ha ett affärsmässigt och högutvecklat kommersiellt fokus har varit den vägvisare som borgat för en enorm utveckling i både personalomfattning, ekonomi och geografisk spridning.

historia

Idag arbetar vi löpande tillsammans med, och på uppdrag utav, sju svenska företag som återfinns i toppskiktet bland svenska företag när det kommer till både omfattning, omsättning och renommé. Därtill har vi två utvalda mindre kunder och sist men inte minst har vi ett starkt samarbete med en utav de ledande ideella organisationerna inom samhällsfrämjande arbete.