Vad vi gör

vad_vi_gorVIQ – Value, Impact & Quality

Sedan 2012 har vi utvecklat moderna modeller för att driva effektiva och kvalitétsorienterade försäljningsorganisationer. Det är som en utav Sveriges snabbast växande aktörer vi dagligen bearbetar stora delar av den svenska marknaden med flera olika metoder. Under 2013 har vi ett beräknat kundintag på över 120 000 kunder till våra partners och uppdragsgivare. Via våra ständigt växande kanaler och affärsområden möter, träffar och samtalar vi med tusentals konsumenter och företag varje dag.