Telemarketing

telemarketingVIQ Telemarketing har snabbt etablerat sig som en pålitlig aktör inom den svenska telemarketing- och callcenterbranschen. En gedigen försäljningsryggrad som härstammar från mycket resultatfokuserat arbete och tydliga prestationsincitament utgör grunden för vår verksamhet. Motivation, regelbunden uppföljning och kontroll skapar ett starkt momentum i VIQ Telemarketing.