Mötesbokning

För företag med komplexa produkter erbjuds en mötesbokningsservice för att sänka införsäljningströskeln och på så sätt underlätta en ökad tillväxttakt. Ett beprövat alternativ till en egen fullskalig försäljningsorganisation.