Modern sampling

Egna sofistikerade mätverktyg gör att VIQ tar sk ”sampling” till en ny nivå. Processen bygger på att noga kartlägga områden och demografi, och att därtill konstant mäta utfallet och vilken påverkan varje aktivitet har. Koordineringen och träning av personal är ytterligare två viktiga parametrar som möjliggör för framgångsrik sampling. Kontakta oss för mer information gällande modern sampling.