Företagsförsäljning

Strävan efter klinisk noggrannhet kombinerat med hög effektivitet är grundpelarna som VIQ B2B står på. Förmågan att äga och driva hela försäljningsprocessen är affärsområdets signum. Segmentering och prospektering följs utav mötesbokning, kundbesök, avslut välkomstsamtal och slutgiltligen leverans av kund. Våra medarbetare tränas dagligen i att på bästa sätt bemöta svenska små och medelstora företag.