Doorsales

En modern tillämpning av en mycket anrik försäljningskanal. Den klassiska dörrförsäljningen ger stora möjligheter till högsta möjliga service på kundens hemmaplan. Våra framgångar inom området bottnar i en disciplinerad och skicklig säljkår, kombinerat med genomtänkta aviseringsmetoder. Effektiv geografisk områdesbearbetning i uppdelad i precisa besökscykler gör mätbarheten hög.
doorsales_99935741