CSR/Socialt Ansvar

Ett tydligt socialt ansvarstagande innebär mer än passivt bistånd och ekonomisk hjälp. Att aktivt skapa förändring och förbättring både lokalt och globalt kräver insatser på flera olika nivåer och dimensioner.

Vår ambition är att inom vår bransch både följa och driva utvecklingen genom kreativa insatser och tydliga riktlinjer i vårt dagliga arbete. Nedan finner du mer information kring våra insatser inom CSR.

VIQ Sweden – En samhällsnyckel för framgångsrik integration via arbete

Vi är mycket stolta över att kunna presentera starka siffror inom området arbete och integration. VIQ Sweden är en öppen och tolerant organisation som i dagsläget erbjuder arbete och utvecklingsmöjligheter för över 150 personer i ett för nävarande hårt utsatt svenskt arbetsklimat för ungdomar. Organisationen talar över 27 språk och visar utomordentlig styrka när det kommer till att sammanföra och satsa på ungdomar som inte sällan upplevt utanförskap och svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Här finns även stora möjligheter för individer som är i behov av en nystart och ett nytt förtroende. Vi tror på individens förmåga, och vi vet att det är en mycket viktig ingrediens i vår framgång.

VIQ Sweden lanserar incitamentsprogram för individuell språkutveckling parallellt med arbete.

VIQ Sweden vill skapa goda förutsättningar för att utgöra en individs första arbetsplats i Sverige – oavsett var man är född. Väl medvetna om att många utav våra uppdrag och roller ställer stora krav på kunskaper i det svenska språket har vi utvecklat en modell för att sänka denna tröskel. Inte nog med att vi erbjuder arbete för personer som nyligen anlänt till Sverige – Vi tillsätter även generösa ekonomiska incitamentsprogram för personer som vid sidan av arbetet aktivt tränar sin förmåga i det svenska språket. Detta kombineras med en personlig karriärplan inom koncernen, där det slutgiltiga målet är att individen ska ha utvecklat expertis inom komplex försäljning, kundservice eller någon annan utav våra mer krävande roller.

 

Visionen är att vara ett ledande företag och att alltid ligga i framkant i den mycket viktiga CSR-frågan. Detta förutsätter att VIQ Sweden hela tiden agerar både innovativt och kraftfullt.