Nedan finner du mer information om ett urval utav våra över 150 kollegor.